Głównym celem Projektu jest przekazanie uczniom szkół podstawowych wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Zdobyta wiedza oraz umiejętności będą stanowić dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach praktyczne  narzędzie, przydatne dla codziennych działań w ich dorosłym życiu.

Młodzież ta będzie w przyszłości współtworzyć świadome ekonomicznie społeczeństwo

A

Cele na kolejną edycję LEDu w roku szkolnym 2013/2014:
1.  Objęcie Projektem minimum 60 klas w całej Polsce; w przypadku dalszego zainteresowania naszymi działaniami, jesteśmy przygotowani do zwiększenia skali Projektu.
2. Włączenie w Projekt dzieci klas V szkoły podstawowej. Już obecnie prowadzone są rozmowy z dyrekcjami szkół nad przeprowadzeniem pilotażowych lekcji w takich właśnie klasach, a aktualni opiekunowie klas z aprobatą wyrażają się o takim kierunku rozwoju.
3. Poszerzenie Projektu o bardziej specyficzne zagadnienia finansowe, które będą przedstawiane w klasach VI szkoły podstawowej. Będzie to rozwinięcie niektórych zagadnień poruszanych w ramach podstaw ekonomii, a jednocześnie włączenie do programu tematyki coraz bardziej popularnej wśród dzieci i młodzieży.
4. Przeprowadzenie szkoleń dla zwykłych nauczycieli, którzy samodzielnie poprowadzą lekcje LED.
5. Napisanie i wydanie kompendium do prowadzenia lekcji, przystosowanego dla nauczycieli nieposiadających wykształcenia ekonomicznego.