Informujemy, iż otwarto zapisy na szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z cyklu „Nauczanie ekonomii i finansów w szkołach podstawowych”  na rok szkolny 2017/2018.

Cel szkolenia

Wnioski z badania wiedzy ekonomicznej młodzieży, przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową pokazują, że poziom świadomości i dojrzałości ekonomicznej uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum jest niski. Dużo problemów uczniom przysparzają zagadnienia makroekonomiczne takie jak PKB, kryzys gospodarczy, budżet państwa czy podatki. Jednocześnie w programach formalnej edukacji zagadnienia ekonomiczne wprowadzane są zbyt późno. Lekcje Ekonomii dla Dzieci powstały z myślą o poszerzeniu programu  nauczania dzieci szkół podstawowych o zagadnienia ekonomiczne i finansowe, na podstawowym poziomie. W celu efektywnego przekazywania wiedzy prowadzący stosują nieszablonowe metody nauczania w postaci gier, zabaw, interakcji grupowych, które pozwalają uczniom w samodzielnie dojść do wiedzy.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom konkretnej wiedzy z podstaw ekonomii i finansów, którą następnie będą mogli wprowadzić do swoich zajęć z podopiecznymi. Ponadto przedstawione zostaną sposoby efektywnego nauczania zagadnień ekonomiczno-finansowych, bazujące na opracowanych przez Fundację programach zajęć.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i opiekunów dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych, którzy chcieliby wzbogacić swoje lekcje o elementy podstaw ekonomii i finansów lub prowadzić dodatkowe zajęcia w tym zakresie.

Nie jest konieczne uprzednie formalne przygotowanie ekonomiczne lub finansowe. Możliwy jest również udział nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się dnia 01 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Szkolenie jest jednodniowe i jest podzielone na bloki tematyczne, łącznie trwa 6 godzin.

W trakcie zajęć przewidywane są przerwy kawowe.

Program szkolenia 

Tematyka szkolenia jest następująca:

  1. Blok – teoria ekonomii i metodologia – 1,5 godziny
  2. Blok – wymiana i handel – 1,5 godziny
  3. Blok – pieniądz i systemy monetarne – 1,5 godziny
  4. Blok – rozwój gospodarczy – 1,5 godziny

W trakcie szkolenia przekazywana jest wiedza na tematy poruszane w każdym z bloków, a także omawiane są sposoby przekazywania tej wiedzy dzieciom.

Opłata

Koszt szkolenia to 100 zł brutto

(możliwe wystawienie faktury VAT)

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

– Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

– gotowe programy oraz materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi

– materiały biurowe niezbędne do udziału w szkoleniu

Zapisy

Zapisy przyjmowane są do 28.11.2017 r. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem mailowym

marszalek.jacek@gmail.com

lub pod numerem telefonu +48 667 658 594

Zapraszamy