W sobotę 5 stycznia br. w Poznaniu odbyło się drugie z kolei szkolenie dla prowadzących zajęcia z ekonomii dla dzieci w woj. wielkopolskim. Uczestnicy wymienili się wnioskami odnośnie już przeprowadzonych zajęć, a także dyskutowali o praktycznych aspektach kolejnych lekcji. Szkolenie poprowadził Jacek Marszałek (koordynator Projektu LED).