Informujemy, iż nagranie z symulacji lekcji piątej jest już dostępne dla wszystkich prowadzących II edycję LED.

Spotkanie z krótkim szkoleniem odbyło się w Warszawie. Osoby spoza Warszawy, jak i te nieobecne na spotkaniu zainteresowane filmem, proszone są o kontakt z koordynatorem projektu.