Projekt Lekcje Ekonomii dla Dzieci to cykl zajęć powstały z myślą o poszerzeniu programu nauczania młodzieży szkół podstawowych o zagadnienia ekonomiczne i finansowe, na podstawowym poziomie.
LED to całkowicie innowacyjny program autorski realizowany w wybranych szkołach podstawowych w całej Polsce.
Jak wyglądają zajęcia?
Przewidziane są dwa moduły po 10 lekcji trwających do 60 minut. Nauka ma formę interaktywnych zabaw. Lekcje pobudzają do logicznego myślenia – dzieci samodzielnie odkrywają reguły ekonomiczne i na ich podstawie formułują wnioski. Na zakończenie każdego modułu zostaje przeprowadzony test sprawdzający zdobytą przez uczniów wiedzę.