Jacek Marszałek
Koordynator ds. merytorycznych Projektu
marszalek.jacek@gmail.com
tel. 667 658 594