Nasz program nauczania ekonomii został opracowany przez absolwenta Szkoły Głównej Handlowej Jacka Marszałka z przeznaczeniem dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej.
W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest już II Edycja Projektu LED. W zeszłym roku szkolnym (2011/2012) przeprowadziliśmy pilotażowe lekcje w Szkole Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie. I Edycja przyniosła pozytywne rezultaty. Dzięki przystosowaniu naszych metod nauczania do wieku i oparciu ich na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, nasi uczniowie mogli w łatwy i przyjemny sposób zrozumieć otaczające ich relacje społeczne oraz mechanizmy rynkowe.
Nasz Projekt został pozytywnie odebrany przez uczniów i cieszył się dużym uznaniem zarówno u nauczyciela klasy jak i u dyrekcji szkoły oraz rodziców. Pozwoliło to nam na ocenę naszego programu i jego rozwój oraz urozmaicenie o kolejne zabawy, zgodnie z opiniami wyrażonymi przez dzieci uczestniczące w lekcjach w specjalnie opracowanych ankietach. W nowym roku szkolnym 2013/2014 planowana jest kolejna edycja Projektu LED, która rozszerzy II Edycję o nowych prowadzących.