Dzięki naszemu programowi młody człowiek zostanie wyposażony w umiejętności, które będzie mógł stosować na co dzień, w każdym etapie swojego dalszego życia
Pragniemy zauważyć, że obecnie edukacja ekonomiczna i finansowa w polskich szkołach praktycznie nie istnieje. Jej szczątkową postacią są zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach średnich, ale te ze względu na swoją formę nie przyczyniają się do wzrostu popularności tej dziedziny nauki wśród młodzieży.
Dlatego uważamy, iż naukę ekonomii oraz finansów, dostosowaną formą i treścią do wieku ucznia, należy rozpocząć możliwe wcześnie, aby w toku swej edukacji mógł on rozszerzać swoją wiedzę na ten temat, bazując na uzyskanych wcześniej podstawach.