Kolejne szkolenie dla prowadzących LED odbyło się w stolicy 6 stycznia. Podobnie jak to miało miejsce w Poznaniu – omówiono uwagi i wnioski odnośnie dotychczas zrealizowanych zajęć. Prowadzący II edycję Projektu mieli bardzo pracowity koniec tygodnia, a wszystko po to by lekcje ekonomii były jeszcze lepsze i coraz ciekawsze:)