W II edycji LED realizowane były następujące tematy:

 

1. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia w oczach dziecka.

Uczniowie poznają definicję ekonomii, przedmiot jej badań oraz podstawowe pojęcia ekonomiczne.

2. Co to jest i skąd się bierze wartość?

Na przykładzie symulacji wymiany pokazywane jest źródło wartości ekonomicznej oraz prawa kierujące wymianą.

3. O ingerencjach w wymianę i ich konsekwencjach.

Uczniowie poznają konsekwencje różnego rodzaju ingerencji w wymianę handlową, jak cła, kontyngenty, zakazy handlu.

4. Po co i jak pracować? O korzyściach podziału pracy.

Pokazane zostaną korzyści ze specjalizacji i podziału pracy.

5. Skąd się wziął i czym jest pieniądz?

Ukazana będzie historia pieniądza, a także konsekwencje zmian w ilości pieniądza w gospodarce.

6. Jak dzielić bogactwo? O problemie redystrybucji.

Pokazane zostaną sposoby podziału bogactwa między członków społeczeństwa.

7. Produkcja. Jak ceny i zysk kierują działaniami przedsiębiorców.

Tematem lekcji będzie rola zysku w działalności przedsiębiorców.

8. Oszczędzanie a konsumpcja.

Co decyduje o rozwoju gospodarczym? Uczniowie poznają ważną rolę oszczędności w rozwoju gospodarczym.

9. O roli własności w gospodarce i społeczeństwie.

Ukazana będzie rola, jaką własność odgrywa w relacjach w gospodarce i społeczeństwie.